Tin trong ngành

2 cửa hàng xăng dầu cố định phải có khoảng cách tối thiểu là 300m
24/02/2020
Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 22/2019/TT-BXD quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
Hết Quý III/2019, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn dư hơn 2.000 tỷ đồng
19/11/2019
Bộ Tài chính vừa cho biết, đến hết Quý III/2019, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG) còn dư 2.019,246 tỷ đồng
Bộ Công Thương muốn đóng dấu mật thông tin giá điện, xăng dầu
28/04/2019
Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý về danh mục bí mật Nhà nước của ngành...